مشارکت های مردمی (پرداخت آنلاین)
خانه > اطلاعیه ها, مطالب, مقالات آسیب نخاعی > ثبت نام اطلاعات ایاب و ذهاب معلولان

ثبت نام اطلاعات ایاب و ذهاب معلولان

حضور موفقیت آمیز افراد معلول در عرصه تصمیم گیری ها و فعالیت های اجتماعی، هدفی است که تحقق آن به معنای فرهنگ سازی مثبت در جامعه و ارتقا سطح آگاهی آحاد مردم نسبت به توانمندی های آنان خواهد بود. از این رو متناسب سازی امکانات زندگی و رفع موانع محیطی و اجتماعی، همواره به عنوان یک اقدام اساسی جهت گسترش حضور معلولان در جامعه مد نظر قرار داشته و فراهم سازی تسهیلات ایاب و ذهاب و انطباق وسائط حمل و نقل با نیازها و شرایط افراد دارای معلولیت نیز یکی از مهمترین اقدامات اساسی است که در همین راستا دنبال می شود.

سازمان بهزیستی کشور نیز با درک چنین ضرورتی تلاش می کند تا اقدامات لازم را به منظور توسعه ارتباط های بین بخشی، برنامه ریزی جهت افزایش تسهیلات، برخورداری معلولان از خودروهای مناسب سازی شده و ایجاد فرصت های برابر برای گروه های هدف خود، شرایط دسترسی موثر آنان را به امکانات ایاب و ذهاب و سایر خدمات مورد نیاز آنها به عمل آورد.

گروه های تحت پوشش سازمان می توانند با درج کامل مشخصات خود در این سامانه، متولیان امر را جهت دستیابی به یک بانک اطلاعاتی کامل یاری نمایند. بدیهی است که اطلاعات حاصله، منبع قابل اطمینانی برای نیازسنجی از گروه های هدف و تخصیص هرچه بهتر امکانات خواهد بود.

 

مراجعه شود به : http://car.behzisti.net/