۰۲۱ - ۸۸۰۰۱۳۶۱ info [@ ] scia.ir امروز : ۲۶ مهر ۱۳۹۶

همایش ملی فعالیت بدنی برای افراد دارای معلولیت

همایش ملی فعالیت بدنی برای افراد دارای معلولیت ۱۰ شهریور ۱۳۹۶

 	همایش ملی فعالیت بدنی برای افراد دارای معلولیت

برگزاری دومین کنفرانس ملی صندلی چرخدار ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری کنفرانس پیشگیری از مشکلات گوارشی در افراد دچار آسیب نخاعی ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

گزارش برگزاری کنفرانس پیشگیری از عوارض کلیوی و عفونت های ادراری در افراد دچار آسیب نخاعی ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

برگزاری کنفرانس پیشگیری و مراقبت های درد در افراد ضایعات مغزی و نخاعی ۱ بهمن ۱۳۹۵

گزارش نهمین کارگاه آموزشی زخم فشاری با موضوع پانسمان های نوین ۲۰ مهر ۱۳۹۵

نهمین کارگاه آموزشی زخم فشاری با عنوان پانسمان های نوین ۶ مهر ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه آموزشی ” سلامت روان برای جانبازان نخاعی و همسران آنان ۱۵ مرداد ۱۳۹۵

کانال پیک آسیب نخاعی ۱ مرداد ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی ایمنی حریق ویژه افراد دچار آسیب نخاعی ۲۵ تیر ۱۳۹۵

سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید. دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول، صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند