۰۲۱ - ۸۸۰۰۱۳۶۱ info [@ ] scia.ir امروز : ۲۳ آذر ۱۳۹۶

گزارش کارگاه آموزشی خودباوری ۱۰ تیر ۱۳۹۲

خانه > گزارشات و مصاحبه ها > گزارش کارگاه آموزشی خودباوری

درروز پنج شنبه ۶/۴/۹۲ در ساعت ۱۱ کارگاه آموزشی خود باوری با حضور چند تن از معلولان ضایعه نخاعی و همراهان در دفتر انجمن برگزار گردید . در ابتدای جلسه سرکار خانم فریده حلمی ضمن خوشامدگویی از حاضرین درخواست نمودند که ضمن معرفی خود درباره، موفیتها ، محدودبتها ، عدم پذیرش مسئله معلولیت و تجارب خود در این سالها صحبت کنند که حاضرین در جلسه ضمن معرفی خود درمورد مطالب فوق نظرات خود را بیان نمودند که این محفل دوستانه در ساعت ۳۰/۱۲ به پایان رسید .

ضمن سپاس از سرکار خانم فریده حلمی و دیگر اعضاء شرکت کننده در این کارگاه آموزشی .

  گزارش اختصاصی انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران

منبع:
دیدگاهتان را بنویسید نظرات کاربران
  1. بدون دیدگاه
  1. بدون بازتاب

سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید. دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول، صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند