۰۲۱ - ۸۸۰۰۱۳۶۱ info [@ ] scia.ir امروز : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مجتمع توانبخشی امام علی (ع) ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

این مجتمع از سالها پیش (نزدیک به ۰۴ سال، چون آمار دقیقی در دست نیست، اما ازسال ۰۶۳۱ به بهزیستی واگذار شده است) نگهداری از کودکان معلول جسمی ، ذهنی-حرکتی را بعهده داشته است. امروز این مجتمع از ۶۱۳ دختر معلول بالای ۴۱سال نگهداری می کند.

بیشتر از یک سال و نیم است که این مجتمع فقط از طریق کمکهای مردمی نیازهای خود را براورده نموده و هیچ ارگان و سازمانی به این مجتمع پرداخت مستمری ندارد(از زمان واگذاری به موسسه خیریه خانه سازندگان فردا به مدیریت حاج آقا مهاجری).و با کمک هیئت امنا روزگار می گذراند.

این مجتمع از چندین قسمت تشکیل شده که شامل :

۱- بخش پرستاری که خود شامل  ۴ قسمت است
۲- کادر اداری
۳- آشپزخانه
۴- رختشورخانه
۵- خیاط خانه
۶- انبار
۷- مشارکتهای مردمی
۸- نگهبانی
۹- نقلیه


که حدود ۲۱۲ نفر در سه شیفت در خدمت دختران معلول هستند.

آدرس : تهران، مینی سیتی، بلوار نیروی زمینی ارتش، خیابان ازگل، کوچه توانبخشی، مجتمع توانبخشی امام علی (ع)

تلفن مدیریت : ۰۲۱-۲۲۴۶۵۳۳۳

پایگاه اینترنتی: http://kheyrie-imamali.com

منبع:
دیدگاهتان را بنویسید نظرات کاربران
  1. بدون دیدگاه
  1. بدون بازتاب

سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید. دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول، صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند