۰۲۱ - ۸۸۰۰۱۳۶۱ info [@ ] scia.ir امروز : ۲۳ آذر ۱۳۹۶

روشهای کلی حذف فشار روی ویلچر ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

خانه > مطالب, مقالات آسیب نخاعی > روشهای کلی حذف فشار روی ویلچر

کسانی که روی ویلچر می نشینند ، لازم است برای پیشگیری از زخمهای فشاری در قسمتهای تحت فشار ، طی  فواصل زمانی خاصی ، فشار وزن را از روی بدن خود بر دارند . انجا م این کار نیاز به مهارتهای خاصی دارد  که هر کسی باید بر اساس وضعیت جسمی ، نوع ضایعه نخاعی ، نوع ویلچر مورد استفاده و دیگر شرایط و عوامل ، این مهارت ها را کسب و اجرا کنند . در این مقاله روشهای حذف فشار بصورت کلی ذکر می شود :

هشدار :

این مقاله تنها حاوی اطلاعات کلی است و تنها با اهداف اطلاعاتی و آموزشی ارائه شده و نباید به عنوان مداخلات تشخیصی یا درمانی عوارض پزشکی استفاده شود . از این رو ، این مقاله نمی تواند جایگزین توصیه های پزشکی تخصصی مربوط به عوارض خاص شما باشد . بهتراست قبل از شروع به هر نوع درمان جدید یا هر گونه سوال در مورد وضعیت خود با پزشک یا دیگر ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی واجد شرایط مشورت کنید .

 

  1. بالا کشیدن بدن با کمک دستها

یکی از راههای حذف فشار این است که بدن را از روی صندلی ویلچر بلند کنید تا  فشار از روی باسن و مناطق استخوانی برداشته شود .

برای انجام این کار ، باید چرخ های ویلچر را قفل نموده و کمربند ایمنی را کاملا” شل یا آزاد کنید ، سپس با قرار دادن دستها روی دسته صندلی ویلچر و فشار روی آنها ، بدن خود را بلند کنید ، به طوری که باسن تان از روی تشکچه جدا شود . اگر ویلچرتان دسته صندلی ندارد ، می توانید دستها را روی چرخ های فشار دهید .

 1.	بالا کشیدن بدن با کمک دستها

به محض بالا بردن بدن ، دستهای تان را به طور کامل باز کنید تا حدی که آرنج های تان قفل شود . نکته مهم این است که باید مطمئن شوید که باسن به طور کامل  از روی تشکچه جدا شده باشد . مدت بالا نگه داشتن بدن باید طوری باشد که پوست بتواند از فشار حاصل از نشستن آزاد شود . معمولا” این زمان ۱۵ ثانیه  برای هر ۱۵ دقیقه  یا ۳۰ ثانیه در هر ۳۰ دقیقه یکبار است .  ( مگر اینکه پزشک یا گروه مراقبتی شما زمان دیگری را  توصیه کرده باشد) .

1.	بالا کشیدن بدن با کمک دستها

  1. خم شدن به پهلوها

این روش برای اجرای کاهش فشار در محیط های اجتماعی یا برای کسانی که قادر به بلند کردن باسن خود از روی تشکچه نیستند ، مفید است .

نحوه انجام برداشت فشار در این روش این است که باید به یک سمت خود خم شوید تا فشار از روی باسن تان برداشته شود . توجه داشته باشید که این کار تنها ۵۰ درصد کار است ، چرا که هر بار فقط یک باسن از فشار آزاد می شود . بنابراین لازم است برای هر طرف این کار را به مدت ۱۵ ثانیه  به ازای هر ۱۵ دقیقه یا ۳۰ ثانیه به ازای ۳۰ دقیقه  انجام دهید . ( مگر اینکه پزشک یا گروه مراقبتی شما زمان دیگری را  توصیه کرده باشد) .

2.	خم شدن به پهلوها

ابتدا به سمت راست خم شوید تا جایی که سمت چپ باسن از جمله قسمتهای استخوانی ازروی تشکچه صندلی جدا شود . ممکن است لازم باشد روی دسته صندلی به حدی فشار دهید که آرنج چپ تان کاملا” باز شود تا جابجایی وزن و رفع فشار را بطور کامل انجام دهید . اگر صندلی ویلچرتان دسته ندارد ، می توانید دستهای خود را روی چرخ ها گذاشته و فشار دهید . سپس به حالت نشسته برگردید و این کار را برای طرف مقابل هم تکرار کنید . به سمت چپ خم شوید تا جایی که فشار را بطور کامل از سمت راست از جمله قسمتهای استخوانی بردارید و خود را نگه دارید .

خم شدن به پهلوها

  1. خم شدن به جلو

برای اجرای این روش ، به جلو خم شوید تا فشار برداشته باشد . قبل از شروع این کار ، مطمئن شوید که چرخهای ویلچر قفل شده باشد .

روی صندلی به جلو خم شوید . تا جایی که می توانید دستهای خود را زیر باسن خود سر دهید . به مدت ۱۵ ثانیه هر ۱۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه هر ۳۰ دقیقه این حالت را حفظ کنید ( مگر اینکه پزشک یا گروه مراقبتی شما زمان دیگری را  توصیه کرده باشد) .

خم شدن به جلو

گزینه دیگر این است که به جلو خم  شده و قفسه سینه را بر روی زانو های خود قرار دهید .

روش دیگر این است که به سمت جلو ، بر روی یک میز تحریر یا میز خم شوید .

در هر حال مهم این است که مطمئن شوید که فشار از روی باسن و مناطق استخوانی برداشته شود .

خم شدن به جلو

منبع: ترجمه و تنظیم از : مهندس عباس کاشی ( e mail : ohealth2007@yahoo.com )؛ منبع مورد استفاده سایت : http://www.spinalcord.org – مقاله : Pressure Relief in a Manual Wheelchair - انتشار: انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران
دیدگاهتان را بنویسید نظرات کاربران
  1. بدون دیدگاه
  1. بدون بازتاب

سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید. دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول، صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند