۰۲۱ - ۸۸۰۰۱۳۶۱ info [@ ] scia.ir امروز : ۲۵ آذر ۱۳۹۶

ایمنی رمپ برای ویلچر ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

خانه > مطالب, مقالات آسیب نخاعی > ایمنی رمپ برای ویلچر

رمپ ها یا سطوح شیب دار ، از ارکان اصلی مناسب سازی محلهای مسکونی و محیطهای شهری افراد ویلچری و ناتوان محسوب می شوند . متاسفانه در بسیاری از اماکن بواسطه عدم رعایت اصول ساخت رمپ ، نه تنها مشکل فرد برطرف نشده ، بلکه بعضا” ایمنی این افراد را نیز در معرض خطر قرار می دهند .

اگر قرار است یک رمپ اختصاصی برای کسی ساخته شود ، در وهله اول لازم است که هنگام ساختن آن ، نظر کاربر یا کاربران و محدودیت های آنان مورد توجه قرار گیرد .

در دستورالعملهای مربوط به معلولیت ، چگونگی طراحی رمپ برای تمام مکانهای عمومی دیکته شده است . با کمک  این دستورالعملها مسئولین اماکن و مالکان خصوصی می توانند رمپ هایی قابل استفاده ، امن و محکم بسازند .

بطورکلی هنگام ساخت و تهیه یک رمپ ، جنبه های مختلفی باید در نظر گرفته شوند ، اما ایمنی ، جزء اصلی و جدایی ناپذیر یک رمپ محسوب می شود . برای اینکه یک سطح شیب دار ایمنی داشته باشد ، باید شرایط زیر را داشته باشد :

 • به اندازه کافی پهن باشد .
 • برای حرکت کردن یک کاربر ویلچر دستی ، شیب ملایم و مناسبی داشته باشد .
 • به اندازه کافی محکم باشد تا بتواند وزنی به اندازه یک ویلچر برقی را تحمل کند .
 • طرفین آن به گونه ای باشد که مانع از سقوط ویلچر یا فرد شود .
 • سطح آن اصطکاک خوبی را برای حرکت ویلچر ایجاد کند ، بطوری که حرکت ویلچر روی آن به راحتی و ایمن صورت گیرد .

بطور کلی براساس دستورالعمل مربوطه ، توصیه شده که نسبت شیب رمپ  ۱ به ۱۶  تا ۲۰ باشد (  اما نسبت ۱  به ۱۲  برای حرکت برخی از مردم  شیب خیلی تندی محسوب می شود  ) . حدود این نسبت ها باید در تمام مکان های عمومی رعایت شود . البته کسانی که خانه شخصی دارند ، می توانند بر اساس راحتی وایمنی خود عمل کنند و ملزم به پیروی از این دستورالعمل ها نیستند ؛ اما اگر فضای کافی وجود داشته باشد ، واقعا” دلیلی ندارد که این دستورالعملها  را رعایت نشود .

دستورالعمل های ADA  در رابطه با ویژگیهای کلی یک رمپ مشتمل بر مقررات زیر است :

 • حداقل عرض رمپ باید ۳۶ اینچ ( حدود ۹۲ سانتیمتر ) باشد .عرض رمپ

 

 • سطح شیب دار باید لبه حفاظ داشته باشد تا افراد را در برابر لغزش و سقوط محفاظت کند .
 • سطح شیب دار باید در بالا و پایین ، پاگردهایی به پهنای رمپ و حداقل طول ۶۰ اینچ ( حدود ۱۵۰ سانتی متر ) داشته باشد .
 • وجود نرده در هردو طرف کل رمپ ضروری است که باید بیشتر از ۶ اینچ ( حدود ۱۵ سانتیمتر )  بالاتر یا یک طرح افقی بیش از ۷۲ اینچ ( حدود ۱۸۳ سانتیمتر ) داشته باشد .
 • شیب تقاطع باید کمتر از ۱ به  ۵۰ باشد و سطوح رمپ باید دربرابر لغزش و با ثبات  باشد .ایمنی رمپ برای ویلچر
منبع: ترجمه و تنظیم از : مهندس عباس کاشی ( e mail : ohealth2007@yahoo.com ) منبع مورد استفاده سایت : http://home.howstuffworks.com – مقاله : How to Build a Wheelchair Ramp - انتشار : انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران
دیدگاهتان را بنویسید نظرات کاربران
 1. بدون دیدگاه
 1. بدون بازتاب

سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید. دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول، صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند