۰۲۱ - ۸۸۰۰۱۳۶۱ info [@ ] scia.ir امروز : ۲۵ آذر ۱۳۹۶

آشنایی با انواع قفل چرخ ویلچر ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

خانه > مطالب, مقالات آسیب نخاعی > آشنایی با انواع قفل چرخ ویلچر

آشنایی با انواع قفل چرخ ویلچر

بر خلاف تصور مردم ، قفل چرخ ویلچر ، ترمز محسوب نمی شود . ترمز ویلچر برای کاهش سرعت و متوقف نمودن ویلچر استفاده می شود ، اما این موضوع برای قفل چرخ ها صدق نمی کند . قفل چرخ بیشتر شبیه ترمز دستی خودرو عمل می کند . یعنی برای ثابت نگهداشتن ویلچر درجای خود ، در زمان توقف ویلچر مثلا” هنگام منتظر بودن  یا زمان جابجا شدن ، جهت نشستن روی ویلچر یا خارج شدن از آن طراحی شده است .

انواع قفل چرخ

بطورکلی قفل چرخها یی که روی بیشتر ویلچرهای استاندارد صنعتی نصب شده اند  . دو نوعند :

قفل فشار دادنی : به صورت فشاری عمل می کنند . یعنی کاربر روی دسته  آن فشار می دهد تا چرخ با قفل درگیر شود  .

قفلهای کشیدنی : بصورت کشیدنی هستند و کاربر برای قفل کردن چرخها باید آن را بکشد .

معمولا” قفلهای هل دادنی یا کشیدنی از نظر ظاهری شبیه هم هستند و در بالای ریل جانبی چارچوب ویلچر و درجلوی هر کدام از چرخهای بزرگ تعبیه شده اند .

آشنایی با انواع قفل چرخ ویلچر

در این نوع قفلها در صورت عدم دقت و بی احتیاطی ، احتمال تماس دست با چرخ و گیر کردن آستین و لباس و بدن و آسیب دیدگی وجود دارد .

انواع دیگر :

قفلهای مورب : قفلهای مورب برای ویلچرهای ورزشی و برای کاربران خیلی فعال انتخاب می شوند . این قفل چرخها ، در قسمت بالایی چارچوب جانبی ویلچرنصب می شوند،  اما هنگام استفاده کاملا” در زیر صندلی قرار می گیرند . کاربرانی که خیلی فعال هستند و ویلچر خود را سریعتر هل می دهند ، با آسیب دیدگی دستها ، هنکام کشیدن یا هل دادن ویلچر ، جهت قفل کردن چرخها ، به دلیل نزدیکی تقریبی آن به چرخها آشنا هستند .  در ویلچرهای مجهز به قفلهای مورب ، به خاطر دور شدن دستها از کنار چرخها ، هنگام هل دادن ویلچر ،  مشکل آسیب دیدگی ها حل شده است .

قفلهای پائی : قفلهای پائی فقط در ویلچرهای سرعتی که چارچوب آنها تاشونده نیست ، کاربرد دارند  . قفلهای پائی در دسترس خود کاربر ویلچر نیست بلکه تنها مراقب یا همراه کاربر ویلچر می تواند آن را فعال کند .  این قفلها درقسمت پائین  پشت صندلی ، روی میله جانبی انتهایی نصب می شوند و هر قفل به وسط محور ترمز که بیشتر مردم از پاهای خود ، روی آن استفاده می کنند ، وصل می شود .        

منبع: ترجمه و تنظیم از : مهندس عباس کاشی ( e mail : ohealth2007@yahoo.com ) ؛ منبع مورد استفاده سایت : http://mobilitybasics.ca - مقاله : Wheelchair Wheel Locks - انتشار : انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران
دیدگاهتان را بنویسید نظرات کاربران
  1. بدون دیدگاه
  1. بدون بازتاب

سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید. دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول، صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند